Rådgivning

Crister, vem är jag?
Brukspöjk uppväxt i norra Bergslagen/södra Dalarna = Rumpmas

Har alltid haft stort fårintresse
Arbetat 50 år inom agrara sektorn varvat med studier

De senaste 33 åren inom fodersektorn i olika roller.
Säljare svinfoder, produktchef idisslare och häst,
säljledare för fodersäljare, foderansvarig östra Sverige,
regionchef södra Sverige och återförsäljare av finska
fodertillskottsprodukter.

Jag håller kurser inom olika områden beroende på önskemål
Kan hjälpa till med råd och tips på enskilda gårdar.